Ze względu na swoje wyjątkowe piękno i dziedzictwo kulturowe, to starożytne miasto zostało włączone na listę UNESCO dziedzictwa kulturowego.  Dubrovnik jest otoczony fortyfikacjami i twierdzami i jest prawdziwym znaleziskiem arcydzieł architektury i kultury starannie konserwowanych przez wieki.  Podczas przyjemnego spaceru natkniecie na najważniejsze zabytki, takie jak pałace, kościoły, muzea, place.  Całodniowa wycieczka autobusem. Przewodnik i bilety zawarte w cenie.