Mikrobusem można dotrzeć do pewnej części góry, a potem będzie spacer do Św. Jure.  Można również wybrać wycieczkę, która obejmuje pięć godzin spaceru przez gęsty las sosnowy i zbocza, na których skaczą kozice i owce.  Góra Biokovo, która wnosi się ponad Podgory, oferuje pieszemu wspaniałe możliwości.  Najwyższym szczytem Biokova je Św. Jure 81762 m.   Półdniowa wycieczka mikrobusem.