Odległości

  •   100 km
  •   750 m
  •   750 m
  •   200 m
  •   100 m
  •   100 m
  •   600 m
  •   200 m
  •   250 m
  •   300 m
  •   100 m
  •   100 m
  •   200 m

Dane na plaży

  •   no
  •   yes
  •   no
  •   yes
  •   no
  •   yes
  •   yes
  •   yes

Informacje o lokalizacji

  •   no
  •   yes
  •   yes
  •   no
  •   50

na zewnątrz budynków

  •   no
  •   no
  •   no
  •   no
  •   0 €
  •   yes
  •   0 €
  •   yes
  •   no
  •   no

Dodatkowy

  •   no
  •   no
  •   0.00 €
  •   no
  •   0.00 €
  •   no

Posiłki

  •   0.00 €
  •   0.00 €
  •   0.00 €