Výlet na Bol, celodenný výlet loďou, odchod z prístavu v Podgore o 9,00 hod., plavba v trvaní hodinu a pol, fish picnic na lodi, návšteva najkrajšej pláže na Jadrane – Zlatni rat.