Podľa legendy  Korčulu založil v 12. st. pred n.l. trojský hrdina Antenor, zatiaľ čo antickí pisatelia  gréckeho a rímskeho pôvodu sa vo svojich spisoch zmieňujú o meste pod názvom Korkyra Melaina. 

Latinský názov Cocyra Nigra (Čierna Korčula), dostal ostrov po množstve temných píniových lesov.    Vnútri hradieb starého mesta je Katedrála s pokladnicou, Mestské múzeum a rodný dom cestovateľa Marka Pola.  Celodenný výlet loďou. Sprievodca a vstupné je zahrnuté v cene.