Podgora od 01.11.2015. začína renovácie Hotel Minerva a budúcu sezónu 2016 hotel bude mať ešte jednu hviezdu.